Pravidla Hollandia Clubu

Pravidla Hollandia Clubu – Obsah

 • Hollandia Club
  •  Členství v Clubu
  •  Registrace
  •  Členství v Clubu zaniká v případě, že…
 • Sbírání bodů
  • Aktivity na Facebooku – jak získat body
   • Facebook Hollandia (CZ/SK) – To se mi líbí
   • Facebook soutěže
  • Aktivity na Instagramu – jak získat body
   • Foto s hashtagem
  • Body za kódy pod obaly vybraných produktů Hollandia
   • Vkládání kódů a připsání bodů na clubový účet
 • Revize nasbíraných bodů
 • Zjištění stavu účtu
 • Objednávka – směna bodů za dárky
 • Objednávka – směna bodů za Aktivity
 • Expedice dárků
 • Reklamace
 • Zpracování osobních údajů, podmínky aplikace
 • Ukončení věrnostního programu

1. Hollandia Club

Hollandia Club (dále jen „Club“) je věrnostní program společnosti Hollandia s.r.o. založený pro komunikaci se svými zákazníky, příznivci a přáteli zdravého životního stylu.

Fungování Clubu není předem nijak časově omezeno.

Zakladatelem a organizátorem (dále „ogranizátor“) Clubu je společnost Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ: 40522962.

Pořádající agenturou (dále také „provozovatel“) je společnost Konektor Social, s.r.o. se sídlem Náměstí Republiky 1081/7, Praha, 110 00, IČ: 01698567.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit jednostranně pravidla fungování věrnostního programu Hollandia Club. Změna pravidel bude zveřejněna pomocí dodatku těchto pravidel.

1.1. Členství v Clubu

Členem Clubu (dále také „člen“) se může stát každá zletilá svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se stanovenými pravidly Hollandia Clubu. Nezletilí, starší patnácti let, se mohou stát členy Clubu se souhlasem zákonného zástupce. Členství v Clubu je bezplatné.

Členy Clubu se nemohou stát zaměstnanci Hollandia s.r.o., ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké, dále zaměstnanci pořádající agentury Konektor Social s.r.o., ani jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké, a zaměstnanci a další pracovníci společností, které nakládají s obaly Hollandia výrobků a jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

1.2. Registrace

Fyzická osoba vyplní registrační formulář v elektronické podobě na www.hollandia.cz v sekci Hollandia Club. Registrací projevuje člen Clubu svůj souhlas s těmito pravidly a stanovami.

Člen výslovně souhlasí s tím, aby společnost Konektor Social s.r.o. zpracovala jeho osobní údaje, uvedené v tomto registračním formuláři, za účelem správy jeho účtu jakožto člena věrnostního programu Hollandia Club, a dále za účelem zasílání obchodních nabídek a informací, též formou elektronické komunikace, týkajících se věrnostního programu, a informací o společnosti Hollandia s.r.o. Společnost Konektor Social, jakožto správce osobních údajů členů věrnostního programu Hollandia Club se při zpracování údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas se uděluje na dobu členství ve věrnostním programu Hollandia Club. Člen věrnostního programu je oprávněn kontrolovat svoje zpracované osobní údaje a navrhovat jejich opravu nebo odstranění. Člen věrnostního programu je rovněž oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů e-mailem na adrese club@hollandia.cz.

Registrace člena věrnostního programu může být provozovatelem odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu.

Okamžikem registrace se uživatel stává členem Hollandia Clubu a získá svůj bodový účet, kde mu budou připisovány body za splněné aktivity, bude moci sledovat pohyb svých nasbíraných bodů a kdykoliv měnit své osobní údaje včetně přihlašovacího hesla.

1.3. Členství v Clubu zaniká v případě, že:

 • člen záměrně poskytl v přihlášce nesprávné informace,
 • člen poruší pravidla Clubu, zejména tím, že:
  • shromažďuje body v rozporu s těmito pravidly,
  • dojde k připsání bodů na bodový účet člena jiným způsobem než podle těchto pravidel,
 • člen úmyslně zneužije údajů jiného člena, nebo jejich zneužití umožní,
 • člen umožní čerpání dárků z www katalogu Hollandia Clubu nebo objednávky zboží u partnerů Clubu třetím osobám, které nejsou členy Clubu,
 • člen v rozporu s dobrými mravy a těmito pravidly vyvíjí aktivity poškozující zájmy Clubu, společnosti Hollandia s r. o., provozovatele nebo partnerů Clubu.

O zániku členství v Clubu rozhoduje s konečnou platností pověřený zaměstnanec společnosti Hollandia s.r.o. nebo Konektor Social s.r.o.

Členství v Clubu dále zaniká na základě elektronického oznámení člena e-mailem na club@hollandia.cz nebo v případě jeho úmrtí.

Členství v Clubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřeveditelná a zanikají nejpozději smrtí člena Clubu a nemohou být předmětem dědických práv.

2. Sbírání bodů

Každý uživatel, který se registruje a stane se členem Hollandia Clubu, získá jednorázově 5 bodů za registraci na svůj členský účet (dále také „clubový účet“).

Člen dále může shromažďovat body na svůj clubový účet za aktivity na následujících sociálních sítích a profilech:

 • Facebookové stránky Hollandia:

CZ Facebook Hollandia – https://www.facebook.com/HollandiaCZ/

SK Facebook Hollandia – https://www.facebook.com/HollandiaSK/

Tyto body za aktivity na sociálních sítích Facebook a Instagram lze získat jen pokud uživatel vlastní uživatelské profily na těchto sociálních sítích a potvrzením a přijetím facebookové aplikace Hollandia Club a instagramové aplikace Hollandia Club. Aby aplikace správně načítaly body, je nutné se vždy nejméně jednou za 60 dní přihlásit do svého clubového účtu na webu www.hollandia.cz v části Hollandia Club. Pokud tak člen Clubu neučiní, bude na svém členském účtu vyzván k povolení aplikací po uplynutí 60 dní.

Body za aktivity jsou uživateli načteny nejdéle do 7 pracovních dní. Provozovatel ani organizátor neručí a nenese odpovědnost za chybné fungování nebo změny ve fungování sociálních sítí Facebook a Instagram.

Člen dále může shromažďovat body na svůj clubový účet za vybrané produkty Hollandia, které zakoupí. Pod obaly vybraných (označených) produktů Hollandia je umístěn kód, za který člen Clubu může na svém uživatelském účtu získat 1 bod.

Další nové způsoby sbírání bodů, anebo změny stávajícího způsobu sbírání bodů, může provozovatel v budoucnu  zveřejnit na webových stránkách Clubu.

2.1. Aktivity na Facebooku – jak získat body:

Registrovaný člen Hollandia Clubu povolí facebookovou aplikaci Hollandia Club. Aplikace slouží za účelem sledování a ohodnocení aktivity uživatelů.

2.1.1. Facebook Hollandia – To se mi líbí

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu, který povolí aplikaci, a který klikne „To se mi líbí“ u facebookových příspěvků, získá za každé jedno hodnocení „To se mi líbí“ 1 bod na svůj clubový účet. Člen Clubu však může získat maximálně 12 bodů měsíčně. Body je možné sbírat jak na facebookovém profilu Hollandia CZ, tak i Hollandia SK. Body se členovi načítají až do dosažení měsíčního limitu 12 bodů.

Body jsou uživateli vždy připisovány od data jeho registrace do Hollandia Clubu. Není tedy možné získat body za tuto aktivitu zpětně (např. pokud chce udělit hodnocení „To se mi líbí“ příspěvku, který byl publikován dříve než proběhla registrace uživatele).

2.1.2. Facebook soutěže

Na facebookové stránce Hollandia budou pravidelně probíhat soutěže. Soutěž bude vždy vyhlášena přímo na facebookovém profilu a nese vždy specifická vlastní pravidla, která budou uživatelům dostupná na webových stránkách www.hollandia.cz.

Každá facebooková soutěž je podmíněna registrací do Hollandia Clubu. V rámci soutěže bude vždy vyhlášeno 50 členů, kteří získají každý 200 bodů na svůj účet Hollandia Clubu.

2.2. Aktivity na Instagramu – jak získat body:

Registrovaný člen Hollandia Clubu povolí instagramovou aplikaci Hollandia Club. Aplikace slouží za účelem sledování a ohodnocení aktivity uživatelů.

2.2.1. Foto s hashtagem

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu, který povolil aplikaci, a který nahraje na svůj instagramový profil unikátní fotografii jogurtu Hollandia a do textu příspěvku vloží hashtag #hollandia, získá 3 body. Každý člen může takto nahrát maximálně 2 příspěvky měsíčně (fotografie s textem obsahujícím hashtag), a získat tak maximálně 6 bodů měsíčně na svůj clubový účet.

Člen Clubu prohlašuje, že fotografii pořídil sám, či má povolení autora k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jejím zveřejněním. V případě, že tomu tak není, tak se člen vystavuje riziku spojenému s porušováním autorských práv pravého vlastníka fotografie se všemi možnými právními následky.

Odebrány body budou těm členům Clubu, jejichž fotografie:

 • neodpovídají zadání (nezobrazují na fotografii výrobek značky Hollandia a v textu není uveden správně hashtag #hollandia),
 • obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
 • by mohly poškodit dobré jméno provozovatele, zakladatele nebo partnerů Clubu,
 • u kterých byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek,
 • u kterých je na fotografii rozpoznatelné, že člen Clubu zobrazil výrobky jiné značky než Hollandia,
 • fotografie se opakuje více než jednou.

O tom, zda je možné za nahranou fotografii získat body rozhoduje provozovatel nebo organizátor věrnostního programu.

2.3. Body za kódy pod obaly vybraných produktů

Každý registrovaný člen Hollandia Clubu může sbírat body za vybrané produkty Hollandia, které zakoupí. Pod obaly vybraných produktů Hollandia je umístěn kód, za který člen Clubu může na svém uživatelském účtu získat 1 bod. Věrnostní program se vztahuje na produkty Hollandia, které:

 • mají na obalu označení „Ukrývám kód pod víčkem! Odměňte se na www.hollandia.cz/club“ nebo „Ukrývám kód na dřívku! Odměňte se na www.hollandia.cz/club“ nebo „PŘEKVAPENÍ POD OBALEM“ (vizualizace označení se nachází v sekci „Jak funguje Hollandia Club“)
 • mají pod obalem/víčkem/na dřívku uveden unikátní kód.

Seznam produktů Hollandia, které aktuálně ukrývají kód uplatnitelný v Hollandia Clubu, je zveřejněn na stránce: http://www.hollandia.cz/jak-klub-funguje/.

2.3.1. Vkládání kódů a připsání bodů na clubový účet

Kódy lze vkládat po přihlášení do sekce Můj účet na www.hollandia.cz/club v záložce „Vložit kód“.

Prostřednictvím webového formuláře se zadávají kódy po jednom.

Po zadání každého kódu bude členovi potvrzen příjem kódu a zaktualizuje se jeho účastnické konto s nasbíranými body. V případě špatného vložení kódu bude člen na tuto skutečnost upozorněn a bude mu umožněno opětovné zadání tohoto kódu.

Do věrnostního programu nebudou zařazeny unikátní kódy již dříve platně vložené, unikátní kódy, jež budou vloženy jako neúplné/smyšlené, jakož i unikátní soutěžní kódy, které jakýmkoli jiným způsobem odporují těmto pravidlům.

Člen je povinen uschovávat si víčka/dřívka/obaly s unikátním kódem, které uplatnil do věrnostního programu, a to po dobu dvou měsíců od uplatnění, a na požádání pořadatele tyto víčka/dřívka/obaly s unikátními kódy předložit jejich zasláním na adresu v termínu určeným pořadatelem.

3. Revize nasbíraných bodů

Získané body, které jsou připsány na účet člena mají omezenou platnost. Každé připsané body za každou jednotlivou aktivitu mají vždy platnost 2 roky od jejich nabytí. Pokud uživatel do té doby získané a připsané body na svém členském účtu neuplatní za dárky nabízené v rámci Clubu, propadají tyto body a jsou smazány z účtu člena Clubu.

Členové mohou být provozovatelem nebo organizátorem vyzváni k vysvětlení sběratelských praktik. Pokud tito členové Clubu nevyhoví výzvě, mohou být z věrnostního programu vyřazeni. Pokud provozovatel nebo organizátor Clubu na základě předložených dokladů a vysvětlení zjistí, že člen Clubu nedodržel pravidla Clubu, člen bude z Clubu vyřazen. Rozhodnutí provozovatele o vyloučení účastníka z Clubu je definitivní a neměnné. O vyloučení z Clubu je provozovatel povinen elektronicky emailem informovat člena Clubu. Vyřazení členové nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany provozovatele ani organizátora, včetně náhrady škody.

4. Zjištění stavu účtu

Aktuální stav svého clubového účtu může každý člen sledovat na webu www.hollandia.cz v části Hollandia Club, v části Můj účet. Zde získá informace kdy, za jakou aktivitu a kolik mu bylo připsáno bodů.

5. Objednávka – směna bodů za dárky

Každému dárku z nabídky na stránkách  www.hollandia.cz v části Hollandia Club, v části Katalog dárků, je přiřazena bodová hodnota. Po nasbírání potřebného počtu bodů na svém účtu, může člen provést objednávku dárků nabízených v katalogu Clubu.

Platba za dárky bude provedena body, strženými z bodového účtu člena Clubu. Toto lze využít pouze elektronickou cestou v případě registrace přes internet po přihlášení k bodovému účtu člena.

Provozovatel Clubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla Clubu i obsah katalogu Clubu. V případě, že dojde k vyčerpání zásob dárků z katalogu Clubu, si provozovatel vyhrazuje právo daný dárek nahradit jiným stejné nebo vyšší bodové hodnoty. Pokud s tímto dárkem nebude člen Clubu souhlasit, má právo na vrácení bodů na jeho členský účet.

Dárky není možné vyměnit za finanční obnos a členovi Clubu nevzniká na konkrétní dárek právní nárok.

6. Objednávka – směna bodů za Aktivity

Člen Clubu může své body v Hollandia Clubu směnit za potvrzení o členství, které mu jednorázově umožní vstup do zábavních center našich partnerů.

Každému potvrzení o členství z nabídky na stránce http://www.hollandia.cz/aktivity/ je přiřazena bodová hodnota.

 • Bronzové potvrzení o členství odpovídá hodnotě 250 bodů.
 • Stříbrné potvrzení o členství odpovídá hodnotě 375 bodů.

Jakmile člen nasbírá potřebné množství bodů na svém účtu, může si objednat potvrzení o členství z clubového katalogu. Objednávkou dochází ke stržení příslušné bodové hodnoty z clubového účtu člena.

Každé potvrzení o členství (stříbrné, bronzové) umožní členovi jinou variantu vstupu. Ty jsou vypsané na stránce http://www.hollandia.cz/aktivity/ pod jednotlivými potvrzeními o členství. Vstupy jsou pevně dané a člen si může vybrat za jedno potvrzení přesně jednu variantu vstupu u jednoho partnera. Potvrzení o členství obsahuje unikátní kód, který může být uplatněn pouze jednou.

Objednané potvrzení o členství včetně kódu přijde členovi na e-mail, jenž člen uvedl při registraci (či v případě pozdější změny na nový e-mail uvedený v jeho clubovém účtu). Člen Clubu si potrvzení o svém členství vytiskne a odevzdá na pokladně u vybraného clubového partnera. Seznam partnerů Hollandia Clubu člen najde na http://www.hollandia.cz/aktivity/Výměnou za odevzdané potvrzení o členství dostane člen jednorázově příslušný vstup. Služby/vstupy/aktivity navíc, které nejsou součástí nabídky, si člen doplácí sám.

Potvrzení je přenosné a může jej uplatnit kdokoliv. Proto může být využito i jako dárek. Potvrzení má platnost 6 měsíců od vystavení (tj. od odeslání poukázky na email člena).

Objednané potvrzení o členství nelze vrátit a body nelze zpětně připsat! Partner Hollandia Clubu nepřijme poukázky již dříve uplatněné, padělané, smyšlené, nebo které jakýmkoliv jiným způsobem odporují těmto pravidlům či dobrým mravům.

Organizátor Clubu si vyhrazuje právo ve výjimečných případech měnit a upravovat podmínky a pravidla Clubu i obsah katalogu Clubu. Člen bere výslovně na vědomí a souhlasí, že Organizátor je oprávněn do katalogu Clubu zařadit další aktivity či z tohoto katalogu Clubu vyřadit stávající aktivity, a to bez omezení.

7. Expedice dárků

Dárky jsou členům Clubu expedovány do 6 týdnů od obdržení oprávněné objednávky elektronickou cestou skrze internetové stránky www.hollandia.cz výběrem z katalogu dárků. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy Club neodpovídá.

Provozovatel nemůže ručit za zásilky poškozené nebo ztracené během přepravy.

V případě, že nabízený a zvolený dárek nebude dostupný nebo jej nebude možné doručit v časové lhůtě 6 týdnů, bude člen Clubu informován emailem club@hollandia.cz o této skutečnosti.

8. Reklamace

Reklamace a vrácení zboží se řídí zákonnými pravidly a podle standardních obchodních podmínek partnerů Clubu, uveřejněných na příslušných www stránkách partnerských internetových obchodů.  Veškerá práva z odpovědnosti za vady uplatňují členové Clubu u partnera Clubu, který zboží dodal.

Za reklamované zboží nebudou členům připisovány body zpět.

9. Zpracování osobních údajů, podmínky aplikace

Členstvím v Hollandia Clubu člen ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí, aby jím zaslané osobní údaje byly až do odvolání zpracovávány do informačního systému společnosti Hollandia s r. o. a Konektor Social s.r.o. pro provozování Clubu a jeho programu a pro další marketingové účely. Zpracováním dat může společnost Hollandia s.r.o. a Konektor Social s.r.o. pověřit třetí osobu. Člen má právo přístupu k osobním údajům a další práva plynoucí mu z citovaného zákona.

Každý člen zodpovídá za správnost svých osobních dat a jejich aktuálnost, jenž si aktualizuje a upravuje dle svých potřeb přes webové rozhraní po autorizovaném přihlášení ke svému členskému účtu. V případě změny osobních údajů, z důvodu změny trvalého bydliště, jména apod. není nutno kontaktovat Club, ale změnu si provede člen sám po přihlášení na členský účet v sekci Můj účet.

Člen má tak jistotu správnosti a nemusí dojít k případným chybám při odesílání zásilek. V případě opakované zásilky z důvodu chybné adresy v okamžiku objednání bude Club po členu požadovat úhradu opakovaných nákladů na poštovné nad rámec první expedice.

Obecné podmínky aplikace. Přes veškerou snahu nezaručuje provozovatel ani organizátor chod aplikace a její činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy, a neručí proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Uživatel je povinen sám si vhodným způsobem zálohovat data, která případně svěří aplikaci. Uživatel je sám zcela odpovědný za jakýkoliv obsah, který do aplikace vloží (ať už vůči třetím stranám či úředním autoritám). Uživatel nesmí užívat aplikaci bez akceptace těchto podmínek; užívat aplikaci, není-li to v jeho zemi povoleno, anebo užívat aplikaci, není-li k tomu dle předpisů v jeho zemi oprávněn (například z důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat aplikaci způsobem, který by byl dle výlučného rozhodnutí poskytovatele nelegální, neetický, poškozující zájmy provozovatele či třetích stran či z jiného důvodu nevhodný; užívat aplikaci pro zpracování jakýchkoliv dat, u nichž by k tomu nebyl sám uživatel zcela oprávněn (například autorských děl, ochranných známek, osobních údajů, obchodních a jiných tajemství apod.); užívat aplikaci k jinému účelu, než pro který je určena. Provozovatel je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání aplikace; monitorovat způsob užívání aplikace uživatelem výlučně bez využití osobních údajů; smazat bez jakékoliv náhrady uživatelský účet, který bude dle rozhodnutí provozovatele porušovat právo, dobré mravy, anebo kde bude existovat důvodné podezření na takové porušení; kdykoliv bez jakékoliv náhrady poskytování aplikace a/nebo její činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit. Provozovatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Club není žádným způsobem provozován, sponzorován nebo spojen s Facebookem a Facebook za něj neručí. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány provozovateli, nikoliv Facebooku.

10. Ukončení věrnostního programu

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv věrnostní program zastavit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

Program Clubu je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost Hollandia s.r.o. si vyhrazuje právo program Hollandia Club kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude členům oznámeno formou sdělení na www.hollandia.cz. Po tomto datu nebude možné připisovat zaslané body na bodový účet člena Clubu a z dosud evidovaných bodů na účtu bude možné čerpat clubové výhody včetně objednávání z nabídky Clubu až do určeného počtu dní po datu vyhlášeného ukončení programu Clubu. Veškeré členské výhody uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu Clubu včetně samotného členství zanikají.

Členské záležitosti, změny ve správě účtu, reklamace účtu, objednávek a dodávek dárků uplatňují členové Clubu na e-mailové adrese club@hollandia.cz

Dne 12. 05. 2016 v Praze