Kde v lete kúpite naše Zmrzky?

Teplé počasie je tu a s ním aj naše Zmrzky! Spojili sme v nich to najlepšie a pridali dve nové ovocné príchute. Vybrať si môžete medzi bielou a mliečnou, čučoriedkovou a jahodovou Zmrzkou. Zmrzky sú vďaka vašej priazni dostupné v stále viacerých predajniach! Aby ste ich mali kedykoľvek po ruke, prikladáme vám tu zoznam predajní, kde ich aktuálne môžete kúpiť. Zmrzka – SK

Uvedený zoznam budeme priebežne aktualizovať.

ProdejnaMěstoUlice
TernoBratislavaPoľnohospodárska 41
TernoBratislavaDr.Clementisa 1
TernoBratislavaJurigovo nam.1
TernoBratislavaVilova 4
TernoBratislavaAstrova 34
TernoBratislavaPivonkova 1
TernoBratislavaJiráskova 5
TernoBratislavaLackova 2
TernoBratislavaVlastenecké nám 3
TernoBratislavaIpelská 2
TernoBratislavaI.Horvátha 2
TernoBratislavaBrezovska 2
TernoBratislavaSch.Trnavského 4
TernoBratislavaKubačova 19
TernoBratislavaTomašikova 50/B
Terno – River ParkBratislavaDvořákovo nábr. 10
TernoBratislavaBudyšínska 12
TernoBratislavaZálužická 49
Terno – WESTENDBratislavaLamačská cesta 3/A
TernoBratislavaTrojičné nám.2
TernoBratislava – JarovceOvocná 10
TernoBratislavaTrebišovská 3
TernoBratislavaBajkalská 9/B
TernoDunajská LužnáLipnická 312
TernoHlohovecHolého 1
TernoIvánka pri DunajiŠtefánikova 1
TernoBlatné pri SenciGlanec 504
TernoTureňTureň 54
TernoKráľová pri SenciHlavná 89
TernoLábLáb 295
TernoTrenčínŽilinská 639
TernoTrnavaJána Bottu 5
TernoSvätý JurDukelská 9
TernoBanská BystricaSládkovičova 56
TernoMost pri BratislaveBratislavská 63
TernoPezinokSvätoplukova 11/B
TernoBratislavaOvsištské nám. 1
TernoBratislavaZohorská 1
TernoBratislavaSeberíniho 14
Terno – RETROBratislavaNevädzová 6
TernoBratislavaHálova 5
TernoBratislavaHaanova 29
TernoBratislavaRomanova 20
TernoBratislavaStarhradská 1
TernoBratislavaDrotárska cesta 51
TernoBratislavaHraničná 20
TernoBratislavaStromová 16
TernoBratislavaNobelova 3/A
TernoBratislavaHomolova 2
TernoBratislavaBratská 3
Terno – AUPARKBratislavaEinsteinova 18
TernoBratislavaJ. Kostru 1
TernoPovažská BystricaCentrum 17
TernoBanská BystricaNa Troskách 25
Terno – LAUGARICIOTrenčínBelá 7271
TernoBratislavaKresánkova 3
TernoBratislavaOsloboditeľská 22
TernoBratislavaBalkánska 133
TernoBratislavaDrieňová 40
TernoBratislavaPekná cesta 2/A
BillaBRATISLAVAJANTÁROVA CESTA 3540
BillaBRATISLAVABAJKALSKÁ 19/A
BillaBRATISLAVASARATOVSKÁ 2/A
BillaBRATISLAVASEGNEROVA 4
BillaBRATISLAVARUSTAVELIHO 7
BillaBRATISLAVAMUCHOVO NÁMESTIE 4
BillaBRATISLAVAKAZANSKÁ 6
BillaBRATISLAVASARATOVSKÁ 47
BillaBRATISLAVAZÁHRADNÍCKA 95
BillaBRATISLAVANOBELOVO NÁMESTIE 1
BillaBRATISLAVALUDOVÍTA FULLU 1
BillaBRATISLAVAHODŽOVO NÁM. 4
BillaBRATISLAVASTARÉ GRUNTY 14-CUBICON
BillaBRATISLAVAPRIBINOVA 1/B
BillaBRATISLAVANÁMESTIE SNP 7
BillaBRATISLAVARACIANSKA 40
BillaBRATISLAVAMETODOVA 6-CENTRAL
BillaBRATISLAVAPRI VÁPENICKOM POTOKU 8583/98
BillaBRATISLAVANÁMESTIE HRANICIAROV 3964/6
BillaBRATISLAVALAMACSKÁ BRÁNA 8/6780
BillaBRATISLAVAZUZANY CHALUPOVEJ 4
BillaBRATISLAVAMÝTNA 46
BillaTRNAVASPARTAKOVSKÁ 47
BillaTRENCÍNPRED POLOM 755
BillaŠALASNP 43
BillaPARTIZÁNSKENITRIANSKA CESTA 102
BillaPIEŠTANYŽILINSKÁ CESTA 10
BillaTOPOLCANYP.O. HVIEZDOSLAVA 2773
BillaTRNAVAFERKA URBÁNKA 9
BillaDUBNICA N/VOBRANCOV MIERU 938/8
BillaNITRAHVIEZDOSLAVOVA TR. 35
BillaLEVICENÁDRAŽNÝ RAD 7
BillaKOMÁRNOMEDERSKÁ 4335
BillaNOVÉ ZÁMKYGÁBORA BETHLENA 9
BillaNOVÉ MESTO N/VŠTEFÁNIKOVA 34
BillaVELKÝ MEDERNÁM. BELU BARTOKA 3222/24
BillaSAMORÍNPARKOVÁ 1787 (AGÁTOVÝ RAD)
BillaGALANTAŠAFÁRIKOVA 43
BillaSEREDCUKROVARSKÁ 9A/49
BillaŠTÚROVOPETÖFIHO 507
BillaMODRAŠÚRSKA 56/1308
BillaSKALICAŠTEFÁNIKOVA 1
BillaPEZINOKMEISSLOVA 2
BillaTRENCÍNGENERÁLA SVOBODU 1
BillaHANDLOVÁNÁMESTIE BANÍKOV 19/A
BillaTRNAVAHOSPODÁRSKA 53
BillaTRENCÍNVAJANSKÉHO 4
BillaSAHYNÁM. B. BARTÓKA 2
BillaTURCIANSKE TEPLICESNP 552/180
BillaSTARÁ TURÁHUSITSKÁ 5
BillaHOLÍCBERNOLÁKOVA 1
BillaPIEŠTANYNITRIANSKA 7555/18-AUPARK
BillaNITRAŠTEFÁNIKOVA TR. 61-MLYNY
BillaŠTÚROVOHLAVNÁ 71
BillaSTUPAVAHLAVNÁ 50/1021
BillaBÁNOVCE N. BEBRAVOUULICA SNP 1937/10A
BillaKOMÁRNOEOTVOSA 23
BillaDUBNICA NAD VÁHOMNÁM. MATICE SLOVENSKEJ 4263/29
BillaTRNAVAKOLÁROVÁ 20
BillaNOVÉ ZÁMKYS.H. VAJANSKÉHO
BillaBERNOLÁKOVOSLNECNICOVÁ 5694
BillaMOST PRI BRATISLAVEBRATISLAVSKÁ 2020
BillaLEVICEKU BRATKE 3B
BillaTRNAVATRSTÍNSKA 8998
BillaNITRAAKADEMICKÁ 1A
BillaZILINANEŠPOROVA 30
BillaPOPRADWOLKEROVA 15
BillaLIPT. MIKULÁŠGARBIARSKA 2585
BillaBANSKÁ BYSTRICATATRANSKÁ 2/A
BillaRUŽOMBEROKPLAVISKO 4992
BillaCADCASLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKOV 2807
BillaZVOLENPRAŽSKÁ 7880
BillaPÚCHOVMUDRONOVA 1868/14
BillaBREZNOFRANA KRÁLA 10
BillaLEVOCAŽELEZNICNÝ RIADOK 31
BillaKYSUCKÉ NOVÉ MESTOCESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 2578
BillaBANSKÁ BYSTRICANOVÉ KALIŠTE 14088/35
BillaBANSKÁ ŠTIAVNICAKRIŽOVATKA 1
BillaBYTCAHLAVNÁ 1363
BillaZILINANÁMESTIE ANDREJA HLINKU 7/B
BillaMARTINJILEMNICKÉHO 10809/63/A
BillaMARTINNÁM. SNP 2
BillaLIPT. MIKULÁŠSMRECIANSKA 664
BillaZVOLENNÁMESTIE SNP 2497
BillaDETVAM.R.ŠTEFÁNIKA 2
BillaZILINAVELKÁ OKRUŽNÁ 59A-AUPARK
BillaSVITŠTÚROVA 988/104
BillaLIPT. MIKULÁŠŠTÚROVA 1968-PRIOR
BillaŽILINAOBEŽNÁ 5815
BillaDOLNÝ KUBÍNNA SIHOTI 4
BillaŽILINAPLATANOVÁ 8813/1A
BillaRUŽOMBEROKPOLNÁ 60/5576
BillaŽIAR NAD HRONOMANDREJA KMETA 622/10
BillaBANSKÁ BYSTRICA29. AUGUSTA 37
BillaZVOLENSOKOLSKÁ 10017/117
BillaŽILINAVYSOKOŠKOLÁKOV 52
BillaMARTINPLTNÍKY 2
BillaLUCENECFILAKOVSKÁ CESTA 4591
BillaRIMAVSKÁ SOBOTATRHOVÉ NÁMESTIE 3510
BillaZIAR NAD HRONOMM.CHRÁSTEKA 799
BillaVELKÝ KRTÍŠLUCENSKÁ CESTA 88
BillaFILAKOVONÁM.PADLÝCH HRDINOV 1861
BillaDUNAJSKÁ STREDAVELKOBLAHOVSKÁ CESTA 6565/9A
BillaKRUPINAŽELEZNICNÁ 3111/4
BillaKOŠICETRIEDA KVP 1
BillaPREŠOVCERGOVSKÁ 1
BillaHUMENNÉLABORECKÁ 68
BillaTREBIŠOVBEREHOVSKÁ 3618
BillaBARDEJOVSLOVENSKÁ 12
BillaKOŠICENAD JAZEROM 2730
BillaROŽNAVAKOŠICKÁ 56
BillaSPISSKA NOVA VESELEKTRÁRENSKÁ
BillaMOLDAVA NAD BODVOUHLAVNA ULICA 40
BillaROŽNAVAALEJA JÁNA PAVLA II. 4048
BillaSPIŠSKÁ N/VMLYNSKÁ 39
BillaMICHALOVCEJÁNA HOLLÉHO 7
BillaKOŠICEBARDEJOVSKÁ 7
BillaSTROPKOVMLYNSKÁ 695
BillaKOŠICEMOLDAVSKÁ CESTA 32
BillaKOŠICETAHANOVCE
MetroDevínska Nová VesDevínska Nová Ves 7081
MetroIvánka pri DunajiSenecká cesta 1881
MetroKOŠICEAmerická trieda 1/A
MetroNitraHlohovecká cesta 11/332
MetroZvolenUlica Stráž 17
MetroŽILINAPrielohy 1
Jednota TrenčínVeľká Hradná63
Jednota TrenčínHorňany22
Jednota TrenčínNeporadza120
Jednota TrenčínBeckovská Vieska503
Jednota TrenčínBeckovská Vieska282
Jednota TrenčínHrádokLúka 200
Jednota TrenčínStará Lehota141
Jednota TrenčínPovažany173
Jednota TrenčínPotvorice100
Jednota TrenčínBrunovce105
Jednota TrenčínNemšováĽuborča 753
Jednota TrenčínNemšováZávada 1447
Jednota TrenčínNemšováKľúčové 1286
Jednota TrenčínSkalka nad Váhom1/104
Jednota TrenčínHrabovka26
Jednota TrenčínZamarovce49
Jednota TrenčínTrenčínZáblatie 63
Jednota TrenčínKostolná-ZáriečieChocholná 149
Jednota TrenčínAdamovské KochanovceMelčice-Lieskové 271
Jednota TrenčínMelčice-LieskovéZemianske 291
Jednota TrenčínTrenčianske Bohuslavice243
Jednota TrenčínZemianske Podhradie552
Jednota TrenčínNová Bošáca179
Jednota TrenčínNová BošácaPredpoloma 522
Jednota TrenčínMoravské Lieskové Brestové1204
Jednota TrenčínHrachovište100
Jednota TrenčínČastkovce36
Jednota TrenčínKostolné182
Jednota TrenčínTrenčínPalackého 19
Jednota TrenčínBošáca253
Jednota TrenčínLubina281
Jednota TrenčínTrenčínK výstavisku 376
Jednota TrenčínPiešťanyKukučínova 27
Jednota TrenčínNové Mesto nad VáhomHviezdoslavova 2020
Jednota TrenčínNová DubnicaSNP 8
Jednota TrenčínHrašnéHrašné
Jednota TrenčínTrenčínOpatovská 676
Jednota TrenčínDubnica nad VáhomNám. Matice slovenskej 1298
Jednota TrenčínTrenčianska TepláDobrá 1174
Jednota TrenčínDolná PorubaU Suchých325
Jednota TrenčínMníchova Lehota218
Jednota TrenčínTrenčínOpatová 96
Jednota TrenčínSoblahov86
Jednota TrenčínSoblahov469.
Jednota TrenčínTrenčianske Jastrabie275
Jednota TrenčínTrenčianske Mitice118
Jednota TrenčínBobot65
Jednota TrenčínKálnica322
Jednota TrenčínHôrka nad Váhom166
Jednota TrenčínHorné Srnie137
Jednota TrenčínHorná SúčaTrnávka 917
Jednota TrenčínTrenčínZlatovce 774
Jednota TrenčínChocholná-Velčice314
Jednota TrenčínPobedim199
Jednota TrenčínMelčice-LieskovéMelčice 269
Jednota TrenčínIvanovce266
Jednota TrenčínDolné Srnie385
Jednota TrenčínDolná Súča291
Jednota TrenčínČachtice876
Jednota TrenčínMoravské Lieskové Brestové606
Jednota TrenčínPodolie520
Jednota TrenčínPodolie394
Jednota TrenčínNové Mesto nad VáhomOdborárska 29
Jednota TrenčínKostolné182
Jednota TrenčínTrenčínJ.Kráľa 1087/2
Jednota TrenčínTrenčianske Stankovce201
Jednota TrenčínOmšenie161
Jednota TrenčínTrenčínOD Rozkvet,Šoltésovej1726
Jednota TrenčínKrajné99
Jednota TrenčínHorná Súča231
Jednota TrenčínDolná Súča18
Jednota TrenčínOmšenie340
Jednota TrenčínSvinná140
Jednota TrenčínTrenčianska Turná29
Jednota TrenčínDrietoma463
Jednota TrenčínBzince pod Javorinou270
Jednota TrenčínHorné SrnieSúhrada 366
Jednota TrenčínBeckov230
Jednota TrenčínDohňany75
Jednota TrenčínDolné Kočkovce269
Jednota TrenčínKameničany28
Jednota TrenčínHorovce179
Jednota TrenčínPúchovTrenčianská 1240, Kolonka
Jednota TrenčínLednica237
Jednota TrenčínPruské385
Jednota TrenčínKošecké Podhradie310
Jednota TrenčínZubák168
Jednota TrenčínČervený Kameň176
Jednota TrenčínBohunice216
Jednota TrenčínBolešov76
Jednota TrenčínBelušaFarská 1
Jednota TrenčínČervený Kameň53
Jednota TrenčínPruskéDulov 169
Jednota TrenčínHorovce86
Jednota TrenčínLazy pod Makytou285
Jednota TrenčínNimnica176
Jednota TrenčínVisolaje149
Jednota TrenčínPúchovKomenského 656
Jednota TrenčínPúchovMoravská cesta 1633/15
Jednota TrenčínKošecaŠkolská 314
Jednota TrenčínLysá pod Makytou142
Jednota TrenčínLednické RovneNám.Slobody 2
Jednota TrenčínStreženicePúchov
Jednota TrenčínDomaniža11
Jednota TrenčínHrádok129
Jednota TrenčínOčkov167
Jednota TrenčínStará TuráSNP 150
Jednota TrenčínHorná Streda407
Jednota TrenčínMikušovce25
Jednota TrenčínSelec221
Jednota TrenčínČachtice456
Jednota TrenčínNová DubnicaSNP 58
Jednota TrenčínTrenčíngen.M.R.Štefánika 426
Jednota GalantaSenecSokolská 10
Jednota GalantaŠaľaNám.Sv.Trojice 855
Jednota GalantaGalantaČeská 1450/19
Jednota GalantaSereďDionýza Štúra 1012
Jednota GalantaSereďM.R.Štefánika 1153/13
Jednota GalantaŠaľaNešporova 1018/6
Jednota GalantaVlčany945
Jednota GalantaGalantaHlavná 951/21
Jednota GalantaŠaľaNitrianska 1746/43
Jednota GalantaŠaľaHlavná 16
Jednota GalantaSenecNámestie 1.mája 5
Jednota GalantaVeľké ÚľanyHlavná 578/9
Jednota GalantaTrsticeKostolná 668
Jednota GalantaPusté ÚľanyHlavná 158
Jednota GalantaTrnovec nad VáhomHlavná 22
Jednota GalantaŠoporňaKomenského 134
Jednota GalantaPataHlohovecká 865
Jednota GalantaHorné SalibyHlavná 249
Jednota GalantaSládkovičovoJ.Dalloša 1355
Jednota GalantaŠaľaSládkovičova 1835
Jednota GalantaVeľký GrobHlavná 282
Jednota GalantaSládkovičovoRichterova 1148/48
Jednota GalantaŠintavaSeredská 4
Jednota GalantaŠoporňaKomenského 105
Jednota GalantaKajalHlavná 20
Jednota GalantaDolné SalibyHlavná 793
Jednota GalantaNededHlavná 849
Jednota GalantaKošútyHlavná 203
Jednota GalantaTešedíkovo473
Jednota GalantaTomášikovoHlavná 310
Jednota GalantaSeliceA.Mojzesa 1095
Jednota GalantaŠaľaP.J.Šafárika 375/6
Jednota GalantaSereďLegionárska 5
Jednota GalantaJelkaMierová 958
Jednota GalantaTopoľnicaHlavná 125
Jednota GalantaKráľov BrodHlavná 108
Jednota GalantaGalantaNová Doba 928
Jednota GalantaČierna VodaHlavná 360
Jednota GalantaVáhovce438
Jednota GalantaHrubý ŠúrHlavná 204
Jednota GalantaRecaHlavná 108
Jednota GalantaČierny BrodHlavná 5
Jednota GalantaDiakovce424
Jednota GalantaAbrahámNová 145
Jednota GalantaHosteHlavná 108
Jednota GalantaVozokany373
Jednota GalantaVeľká MačaHlavná 838
Jednota GalantaSládkovičovoFučíkova 456/250
Jednota GalantaVlčany282
Jednota GalantaHorné Saliby117
Jednota GalantaPusté Sady236
Jednota GalantaKráľová nad VáhomHlavná 1
Jednota GalantaMatúškovoHlavná
Jednota GalantaŠalgočka93
Jednota GalantaMalá Mača132
Jednota GalantaDlhá nad VáhomHlavná 198
Jednota GalantaTešedíkovo769
Jednota GalantaAbrahám185
Jednota GalantaŽihárec163
Jednota GalantaMostová440
Jednota GalantaNededDlhá
Jednota GalantaGáň76
Jednota GalantaZemianske Sady161
Jednota GalantaPataNitrianska 248
Jednota GalantaSeliceČeskoslovenskej armády 441
Jednota GalantaVinohrady nad Váhom341
Jednota GalantaDvorníky791
Jednota GalantaNová Dedinka698/A
Jednota GalantaKaplna508
Jednota GalantaTešedíkovo29
Jednota GalantaChorvátsky GrobPezinská 1927/1A
Jednota GalantaNový ŽivotEliášovce 150
Jednota GalantaVeľká MačaSereďská cesta 2
Jednota GalantaHorné Saliby307
Jednota TrnavaHlohovecDuklianska 1600/10
Jednota TrnavaZelenečObchodná 227
Jednota TrnavaHlohovecHlohová 2544/1
Jednota TrnavaHlohovecUl. Kpt. Nálepku 1198/8
Jednota TrnavaHlohovecPodzámska 2362/23
Jednota TrnavaHlohovecŽelezničná 2A
Jednota TrnavaHlohovecSNP 17
Jednota TrnavaLeopoldovSv. Ignáca 9
Jednota TrnavaHlohovecGaštanová 2516/22
Jednota TrnavaSuchá nad Parnou429
Jednota TrnavaBuková33
Jednota TrnavaBolerázKlčovany 247
Jednota TrnavaKátlovce178
Jednota TrnavaŽlkovce102
Jednota TrnavaTrakovice179
Jednota TrnavaTrnavaLimbová 7
Jednota TrnavaMajcichov8
Jednota TrnavaKrižovany nad DudváhomHlavná 177
Jednota TrnavaZavarViktorínova 311/16
Jednota TrnavaBrestovanyStaničná
Jednota TrnavaHlohovecŠulekova 1056
Jednota TrnavaRužindol195
Jednota TrnavaDolná KrupáHlavná 310
Jednota TrnavaDolné Orešany203
Jednota TrnavaSmoleniceSNP 27/46
Jednota TrnavaVeľké KostoľanyĽ. Štúra 788
Jednota TrnavaVeselé248
Jednota TrnavaMoravany nad VáhomKostelecká 177
Jednota TrnavaDrahovceHlavná 368/125
Jednota TrnavaTrnavaDedinská 104
Jednota TrnavaPiešťanyJavorová 2070/38
Jednota TrnavaViničnéHlavná 293/80
Jednota TrnavaBernolákovoViničná 5
Jednota TrnavaSlovenský GrobObchodná 481
Jednota TrnavaBojničky225
Jednota TrnavaŠúrovceNová 139/1
Jednota TrnavaCíferNám. A. Hlinku 1341/1A
Jednota TrnavaOstrov297
Jednota TrnavaChtelnicaNová Doba 817
Jednota TrnavaBučany153
Jednota TrnavaTrebatice254
Jednota TrnavaBankaBanánska 4614/33
Jednota TrnavaČerveníkOsloboditeľov 34
Jednota TrnavaTrnavaTrstínska cesta 1
Jednota TrnavaTrnavaHajdóczyho 898/49
Jednota TrnavaVoderady263
Jednota TrnavaTrnavaČajkovského 6318/4
Jednota TrnavaTrnavaBotanická 5637/30
Jednota TrnavaMaduniceŠkolská 184/2
Jednota TrnavaŠpačinceHlavná 180
Jednota TrnavaJaslovské Bohunicenám. sv. Michala 34
Jednota TrnavaTrnavaTrojičné námestie 5915/9
Jednota TrnavaTrnavaMozartova 2
Jednota TrnavaPavlice70
Jednota TrnavaTrnavaJ.Herdu 659/3
Jednota TrnavaBiely KostolPionierske námestie 6626/30
Jednota TrnavaPiešťanyKrajinská 36
Jednota TrnavaŠenkviceChorvátska 113/74
Jednota TrnavaIvanka pri DunajiKomenského 1350/8
Jednota TrnavaBáhoň1. mája 152/29
Jednota TrnavaHlohovecFraštácka 112/29
Jednota TrnavaDechticeDechtice 486
Jednota TrnavaChorvátsky GrobŠkolská 197/1
VO RybaŽilina
VO LabašKošiceTextilná 1
FRESH OC Mlynska040 01 Košice Mlynská 27, (OC Gastrodom)
FRESH OC Strojárenska040 01 Košice Strojárenská 11, (OC Strojárenská)
FRESH OC Eperia – Prešov080 01 PrešovUl. Armádneho generála L. Svobodu 25,
FRESH OC Arcadia040 13 Košice Americká trieda 11,  (OC Arcadia)
FRESH OC Iskra040 23 KošiceČordákova č.2,  (OC Iskra – sídlisko KVP)
FRESH OC Anička040 01 KošicePod šiancom 1D,
FRESH OC Važec040 12 KošiceVažecká 8,  (OC Važec – Sídl. nad Jazerom)
FRESH OC Justičná080 01 PrešovJustičná č. 13, (OC Sekčov)
FRESH OC Muškátova040 11 Košice Muškátová 9,  (sídlisko Terasa)
FRESH OC Luník040 11 Košice 2 Hronská 14,  (OC Lunik II)
FRESH OC Barca040 17 KošiceHraničná 2C,  (OC Barca)
FRESH OC Hornád040 22 KošiceTr.Ludvika Svobodu 8, (OC Hornád– sídlisko Dargovských hrdinov)
FRESH OC Bukovecká040 12 KošiceBukovecká 4,  OC Bukovecká
CKD MarketTrnavaTrnava
Jednota ČadcaČadcaMoyzesova 53
Jednota ČadcaKysucké Nové MestoBelanského 2291
Jednota ČadcaPovažská BystricaCentrum 19/24
Jednota ČadcaŽilinaSolinky, Bórova 37
Jednota ČadcaMakov352
Jednota ČadcaČadcaPalárikova 88
Jednota ČadcaTurzovkaŠárky 326
Jednota ČadcaSkalité599
Jednota ČadcaSkalité916
Jednota ČadcaČierne623
Jednota ČadcaŽilinaSolinky, Bórova 32
Jednota ČadcaČierne172
Jednota ČadcaČadcaMierová 1725
Jednota ČadcaKrásno nad KysucouKrásno nad Kysucou 140
Jednota ČadcaRakováRaková 1536
Jednota ČadcaSvrčinovec875
Jednota ČadcaStaškov206
Jednota ČadcaPodvysoká309
Jednota ČadcaDolná Mariková157
Jednota ČadcaVysoká nad Kysucou208
Jednota ČadcaSnežnica101
Jednota ČadcaNesluša156
Jednota ČadcaUdiča320
Jednota ČadcaBrvnište389
Jednota ČadcaPapradno1096
Jednota ČadcaJasenica33
Jednota ČadcaOchodnica374
Jednota ČadcaKrásno nad KysucouLesnícka 1164
Jednota ČadcaZborov nad Bystricou270
Jednota ČadcaStará Bystrica711
Jednota ČadcaNová Bystrica689
Jednota ČadcaOlešná598
Jednota ČadcaČadcaHurbanova 1880
Jednota ČadcaČadcaNámestie slobody 74
Jednota ČadcaKysucký Lieskovec95
Jednota ČadcaKysucké Nové MestoKamence 1209
Jednota ČadcaČadcaOkružná 114
Jednota ČadcaStaškov41
Jednota ČadcaKysucké Nové MestoD. Poľského 1099
Jednota ČadcaŽilinaGaštanová 3325/55
Jednota ČadcaOščadnicaOščadnica 1972
Jednota ČadcaPovažská BystricaTatranská 293
Jednota ČadcaRadoľa100
Jednota ČadcaOščadnicaOščadnica 2070
Jednota ČadcaČadcaChalupkova 2652
Jednota ČadcaZákopčieZákopčie 747
Jednota ČadcaRudinaRudina 438
Jednota PrievidzaPrievidzaĽ. Ondrejova
Jednota PrievidzaHandlováSNP 1/1760
Jednota PrievidzaNitrianske PravnoSNP 706
Jednota PrievidzaHandlováČSA 23/239
Jednota PrievidzaČereňanyPrievidzská 17/349
Jednota PrievidzaDolné VesteniceM.R. Štefánika 55/309
Jednota PrievidzaKamenec pod VtáčnikomRužičková 538/54
Jednota PrievidzaOslanySNP 46/795
Jednota PrievidzaNitrianske RudnoHlavná 31/180
Jednota PrievidzaKaniankaSNP 588/2
Jednota PrievidzaLazany59
Jednota PrievidzaPrievidzaClementisova 40511
Jednota PrievidzaValaská BeláCentrum 12/11
Jednota PrievidzaNovákyŠtúrova 10/101
Jednota PrievidzaPrievidzaOkružná 10/101
Jednota PrievidzaSebedražieBoriny 467
Jednota PrievidzaBojniceTehelná 1
Jednota PrievidzaBystričanyDlhá 6
Jednota PrievidzaRáztočno11
Jednota PrievidzaJalovecJalovská 27/54
Jednota PrievidzaChrenovec-Brusno428
Jednota PrievidzaMalá Čausa198
Jednota PrievidzaCigeľ155
Jednota PrievidzaLehota pod VtáčnikomObrancov Mieru 521
Jednota PrievidzaHorná VesH.Ves 442
Jednota PrievidzaNitrianske Sučany308
Jednota PrievidzaDiviaky nad Nitricou752
Jednota PrievidzaKaniankaStará cesta 40/30
Jednota PrievidzaPoruba56
Jednota PrievidzaNedožery-BrezanyHviezdoslavová 26/397
Jednota PrievidzaNedožery-BrezanyV.B. Nedožerského 104/625
Jednota PrievidzaMalinová193
Jednota PrievidzaNitrica488
Jednota PrievidzaNitrianske SučanyZáhumnie 432
Jednota PrievidzaČavoj29
Jednota PrievidzaKľačno314
Jednota PrievidzaTužinaTužina 499
Jednota PrievidzaPrievidzaA. Hlinku 5/439
Jednota PrievidzaHandlová115
Jednota PrievidzaVeľká Čausa120
Jednota PrievidzaPrievidzaJ.L. Bellu 39/376
Jednota PrievidzaPodhradie145
Jednota PrievidzaDiviaky nad NitricouBanky
Jednota PrievidzaRudnianska Lehota210
Jednota PrievidzaLiešťany3
Jednota PrievidzaŠútovceHlavná 155
Jednota PrievidzaPoluvsie252
Jednota PrievidzaPravenec400
Jednota PrievidzaLipník27
Jednota PrievidzaPrievidza1. mája
Jednota PrievidzaPrievidzaNovackého 27
Jednota PrievidzaLehota pod VtáčnikomNám. SNP 36/7
Jednota PrievidzaKošVíťazstva 834/47
Jednota PrievidzaOpatovce nad NitrouOpatovce nad Nitrou 628
Jednota PrievidzaZemianske KostoľanyĽ. Štúra 61/1
Jednota PrievidzaDiviacka Nová Ves274
Jednota TopoľčanyTopoľčanyTríbečska 4194
Jednota TopoľčanyJacovceMájová 111
Jednota TopoľčanyUhrovec136
Jednota TopoľčanyTopoľčanyM.R.Štefánika 5
Jednota TopoľčanyTopoľčanyŠafárikova 4642/2
Jednota TopoľčanyPrašice1.mája 155
Jednota TopoľčanyRadošinaDružstevná 206
Jednota TopoľčanyTopoľčanyGogoľova 2018
Jednota TopoľčanyVeľké RipňanyMlynská
Jednota TopoľčanyLudaniceSNP 572
Jednota TopoľčanyBošanyKomenského 674
Jednota TopoľčanyHorné Obdokovce23
Jednota TopoľčanySolčanyPartizánska 363
Jednota TopoľčanyUrminceUrmince 419